Internet pro Páleč

Umístění přístupových bodů bezdrátového internetu skvely.net pro Pálečobec Páleč, okres Kladno, Středočeský Kraj

Bezdrátový internet pro Páleč poskytujeme od června 2006, kdy jsme našli vhodné místo pro umístění antén, tak abychom pokryli velkou část obce. Přístupový bod je umístěn ve středu obce na obecním úřadě. Na pokrytí a správné fungování internetu je vyhrazeno několik sektorových antén. Umístění přístupového bodu je zobrazeno na mapce.

Ověřit dostupnost
Ověřte si dostupnost připojení, včetně existence datové kabeláže pomocí našeho jednoduchého formuláře

V Pálči zajišťujeme připojení k internetu pro dvě desítky domácností. Údaj o počtu zákazníků je z dubna 2021.

V současné době považujeme pokrytí Pálče za dostačující.