ipTV mimo optickou síť

Informace pro zákazníky při poskytnutí služby IPTV mimo optickou síť.

1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem platných Všeobecných podmínek a zněním Ceníku. Dokumenty jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy a uživatel se je zavazuje dodržovat

2. Uživatel bere na vědomí, že poskytování televizní služby přes protokol IP je chápáno jako doplňková služba.

3. Uživatel si může zakoupit 1 settopbox k tarifu řady D nebo K. Až 4 k tarifům řady P a G a využívat je pro současné sledování různých kanálů. V rámci jednoho přípojného místa, je možné TV sledovat i pomocí mobilní aplikace až na 4 dalších zařízeních (telefon, tablet) v rámci jedné zakoupené služby. Přenos kanálů pro tyto zařízení je technicky zpožděn v řádu minut.

4. Přenos videa (televizního kanálu) po IP je řešen v rámci stávajícího připojení zákazníka a zákazník si je vědom extrémních nároků na připojení při přenosu obrazu v plné kvalitě. Jedná se až 20Mbps trvalého datového toku pro každý jeden settopbox zákazníka. Takový datový tok může způsobit zahlcení připojení k internetu a tím jeho zpomalení či nefunkčnosti. Také dochází k technickému zpoždění kanálů v řádu desítek sekund. Pouze na optické síti, je televizní kanál přenášen tak, že neovlivňuje rychlost připojení a není výrazně zpožděn.

5. Vzhledem k nutnosti trvalého datové toku se uživateli doporučuje. pro nejvyšší kvalitu služby, využívat garantované připojení. Případné agregované připojení jen takové, které i v minimálních hodnotách dosáhne download alespoň 5Mbps datového toku pro každý jeden settopbox zákazníka. Nejnižší kvalita obrazu je je cca 0.7Mbps datového toku. Tato úroveň kvality obrazu je spíše vhodná pro zobrazení na mobilním telefonu než pomocí settopboxu s připojenou větší obrazovkou. Pro úplnost uvádíme hodnoty nejčastějších tarifů pro lepší posouzení vhodnosti jejich volby v kombinaci s IPTV službou:

• G4000 (a vyšší) min: 7,5Mbps je v pořádku pro 1 settopbox
• OKxxx tv přenos mimo rychlost, v pořádku i pro více settopboxů
• P1000: max: 50 min: 25Mbps, v pořádku pro settopboxy
• K2: max: 80Mbps, v pořádku pro 2 settopboxy. V určitých případech bude třeba posílit spojení do objektu, což zařídíme v naší režii.
• D2: max 30Mbps min: 10Mbps, vhodné pro 1 settopbox.

6. Služba se hradí vždy dle splatnosti faktury vystavené na začátku období. Uživatel může ukončit službu kdykoliv, vždy je však třeba uhradit již vystavenou fakturu na stávající měsíční období. Při ukončení je třeba vždy vrátit, případně zcela uhradit, všechna zapůjčená zařízení, jinak se na ukončení nebere zřetel.

Tyto podmínky je vždy nutné odsouhlasit při objednání služby podpisem.

U tarifů D a K umožňujeme sledování jen na jednom settopboxu v rámci domácnosti a 4 mobilních zařízení.

Specifika nabízené služby mimo optickou síť

• Přenos je opožděn v řádu minut (cca 3) oproti reálnému vysílání
• Přepínání kanálů trvá několik sekund, následně je třeba počítat se sníženou kvalitou obrazu než dojde k vyjednání a doručení kvalitnějšího streamu. To trvá dalších cca 10-30 sekund.
• Vzhledem k přenosu na negarantovaných linkách je běžné, že jednou či dvakrát do hodiny dojde ke chvilkovému (5-10 sekund) výpadku obrazu. To je dáno tím, že vaše linka v daný okamžik nestihne doručit všechna potřebná data pro danou kvalitu obrazu.

Zpět na: Digitální televize (IPTV)