Druhá optická trasa pro Slaný

Zprovoznili jsme novou optickou trasu, kterou ocení zejména Slaňáci a díky tomu jsme snížili odezvy do internetu.

Před rokem a půl jsme započali jednání se společností ČEZ a jejími partnery o využití optických vláken vedoucích v zemnících kabelových lanech vysokého napětí do slánské trafostanice. Po dlouhých jednáních a nutných výkopových pracích jsme dnes zprovoznili druhou optickou trasu pro Slaný. Trasa je nezávislá na první, kterou využíváme my, Cetin či Vodafone.

Nezávislost a kapacita

Tímto se stáváme jediným internetovým providerem pro Slaný, který má dvě na sobě nezávislé optické trasy přímo ve Slaném pro vlastní optickou síť. Nová trasa je v současnosti nasvícena na dvou vláknech 10Gbps převodníky. Navařeno máme k rozvodně ČEZu celkem 4 vlákna. Výměnou převodníků se dá rychlost samozřejmě navýšit na 40 či 100Gbps. V zemních chráničkách máme uložen 24 vláknový kabel, což je dostatečně luxusní rezerva pro budoucí desetiletí. Výsledná odezva například na seznam z našeho vysílače na okraji ve Slaném je nyní úžasných 1.5ms! Je to dokonce o 25% lepší výsledek než původní optická trasa do Slaného, která má odezva kolem 2ms.

Jedinečná robustnost

Optická napojení do světa naší sítě však nejsou jen ve Slaném. Další napojení máme ve Zlonicích a na Kladně. To činí naši síť velmi robustnou proti případných poruchám v různých lokalitách.