Inteligentní řízení signálu stanic

Včera v noci jsme nasadili do naší sítě unikátní systém řízení výkonu vysílačů a klientských stanic. Troufáme si říct, že jsme první v republice, ne-li na světě kdo takovéto automatizované řešení používá.

O co vlastně jde?

Představte si, že jste v místnosti s 20 kamarády. Dokud bude mluvit jeden, uslyšíte ho všichni. Jakmile se začne bavit více lidí vzájemně mezi sebou, každý trochu přidá na hlasitosti, aby byl slyšet. A za chvíli je v místnosti takový hlahol, že se skoro neslyšíte. Každou chvilku se ptáte co, cože? A řečník musí větu opakovat. I tak uslyšíte třeba jen polovinu. A podobné je to i s bezdrátovým přenosem.

Nejdřív trochu teorie

Vysílače dokáží pracovat s různým signálem od klientů. Pokud je signál dobrý (-50 až -62 dB), dokáže vysílač data přenášet velmi rychle, rychlostí přes 100Mbps na fyzické vrstvě. V okamžiku kdy signál klesne (-70 až -80 dB), vysílač musí data do vzduchu zabalit jiným, odolnějším způsobem a přenese jich ke klientovi výrazně méně. Tady nastávají dva zádrhely. První, slabý signál jednoho klienta zpomalí jeho přenos dat. To se ještě dá pochopit. Bohužel, vysílač musí komunikovat se všemi klienty tak, aby slyšeli řídící informace. A tak začně řídící informace pro všechny vysílat také pomalejší formou. A toto zpomalí přenos dat i ostatním na daném vysílači.

Další aspektem je silný signál. Pokud jsou jednotky blízko u sebe, a signál nabývá hodnot (-35 až -50dB) je příliš silný. Kdyby Vám někdo křičel do ucha, také nebudete vnímat čistotu jeho hlasu, ale uslyšíte jen řev. Takže i příliš silný signál je škodlivý. A pak je tu ještě jedna důležitá věc, vysílačů je více a je třeba zajistit aby signál určený pro jeden vysílač nebyl slyšen druhým, protože ho to akorát zaruší.

A co tedy dělá naše aplikace?

Námi vyvinutá aplikace prochází klienty na jednodlivých vysílačí a automaticky upravuje vysílací výkon klientskou jednotkou, tak jak je potřeba. Pokud je signál od klienta příliš silný, sníží ho. Pokud je slabý, zvýší ho. Aplikace změny zaznamenává a dále je zpracováváme. Například pokud nám teoretický výpočet udává hodnotu signálu a skutečný je výrazně slabší (tolerance 6dB) upozorní naše pracovníky, kteří kontaktují klienta a zjistí příčinu. Například pootočená či vadná klientská jednotka apod.

Aplikace se umí přihlásit do různých zařízení a reflektuje jejich vlastnosti. Objevili jsme několik vad u různých typů jednotek. Například jedna výrobní řada Nanostation M5 při ponížení výkonu z 6dB na 5dB ve skutečnosti sníží výkon 10 násobně. Obdodně zařízení NB-22 při snížení výkonu ze 2dB na 1dB sice sníží výkon adekvátně, ale vlivem útlumového článku zkreslí odeslaný signál tak, že výrazně klesne přenos dat, nezávisle na síle signálu.

Aplikace samozřejmě nastavované hodnoty posuzuje nejen dle technických parametrů, ale do úvahy musí brát i platnou legislativu a vysílací parametry nastavuje s ohledem na ni.

A v čem nám pomůže?

Automatickou formou udržíme hodnoty klientských signálů v mezích nejlepšího fungování a nemusíme to dělat ručně, jako v minulosti, když to bylo potřeba. Tím zajístíme nejlepší možnou míru přenosu signálu i k Vám.

Zbytečně neobsadíme pásmo, protože “nesvítíme” zbytečně do okolí.

A rychleji identifikujeme případné závady na síti či u klienta.

Na závěr nutno podotknout, že toto není jediná aplikace či systém, který používáme aby vše fungovalo, ale o tom se rozepíšeme třeba příště.