Třebichovice - jarní rozkvět sítě

Během března a dubna jsme restrukturalizovali síť v Třebichovících. Třebichovice byly napojeny páteřním spojem na Pchery a zatížení páteřního spoje se začalo blížit naplnění jeho kapacity. Nárůst provozu není způsoben vzrůstajícím počtem zákazníků, ale jen častějším užíváním internetu a zvyšujícími se nároky každé domácnosti.

Samozřejmě, mohli jsme k posílení přistoupit metodou “většího kladiva”, tedy výměnou spoje Pchery--Třebichovice za novější a tím posílit napojení Pcher. Délka spoje Pchery - Třebichovice je 2.5km, což je rozumná vzdálenost. Nicméně Pchery jsou napojeny do sítě delším skokem a to komplikuje možnosti přivedení kapacitního spoje. Pro vzdálenosti větší jak 3.5km se obtížně vedou gigabitové trasy bez zálohy, a to ještě takové, které by zvládly přenos pro dvě obce (Pchery a Třebichovice).

Našli jsme však mnohem lepší řešení! Kolegové si všimli, že z třebichovického úřadu je vidět náš nově postavený stožár na smečenské škole. Tedy jen jeho špička. To však stačí. Díky tomu jsme schopni vést spojení přímo ze Smečna, kam je již týden přivedeno více jak gigabitové napojení. Tím eliminujeme nutnost vést data “oklikou” do Pcher a pak do Třebichovic. To umožní snadnější navýšení kapacity pro Třebichovice, možnost zálohování “internetu”, pokud by došlo k výpadku někde na trase, a také jako bonus získáme i zálohu pro Pchery a nižší odezvy pro stávající zákazníky.

Třebichovická síť se skládá ze 4 vysílacích míst. Nový spoj ze Smečna je veden na konec sítě z pohledu současného napojení. Aby vůbec takovéto zapojení bylo možné, je třeba provést rekonfiguraci páteřních routerů, switchů atd. Abychom co nejvíce urychlili tyto práce, rozhodli jsme se nejprve upravit vysílač na úřadě, tedy začít od konce. Jakmile to postup prací umožnil, byl namontován dočasný spoj ze smečenské školy, aby odlehčil stávajícímu napojení ze Pcher. Po několika týdnech došlo k instalaci kapacitního páteřního spoje - čekali jsme na dodání vhodné antény, používáme totiž zařízení o šířce 90cm, ovšem instalovat takto velkou na konec vysokého stožáru ve Smečně by bylo riskantní. Mezitím kolegové prováděli konfigurační úpravy na ostatních vysílačích. Během těchto úprav docházelo k sérii kratších výpadků služby. I přesto, že zapojení instalace nového spoje do sítě a jeho aktivace by měla být bezvýpadková záležitost, nepodařilo se to zcela a trošku jsme válčili s konfigurací aktivních prvků.

V této chvíli je již konfigurace sítě ustálena, cca 75% provozu je vedeno novým páteřním spojem a jeden vysílač zůstává napojen na Pchery, aby se využíval i původní spoj. Kapacita sítě pro Třebichovice je více než dostatečná a umožní do budoucna napojení více jak gigabitovou kapacitou. Neusínáme! Do budoucna plánujeme ještě úpravu propojení mezi vysílači v Třebichovicích a instalaci páteřních routerů na každý jeden vysílač. To nám umožní v případě poruchy spoje automaticky, z každého vysílacího místa, přepojovat trasy připojení podle stavu sítě.

Jakmile jsme v úterý dokončili tyto úpravy, tak nás ve čtvrtek v noci vypekla technika. Odešel napájecí panel. Samozřejmě jsme v první chvíli ověřovali, jakou chybu v rekonfiguraci sítě jsme opět udělali, než nám došlo, že chyba je v rozvodném napájecím panelu nízkého napětí, ale v 8:15 ráno jsme již uvedli síť do funkčního stavu.

Z praxe víme, že poruchám se nevyhneme. Vhodnou konfigurací sítě můžeme dopad poruchy jednotlivých zařízení výrazně eliminovat. Takové řešení je užito i pro Třebichovice. V případě, že by se vám rychlost připojení nepozdávala nebo docházelo k výpadkům služby u Vás i nadále, prosíme kontaktujte naši technickou podporu, ať to můžeme prověřit.