Vážení zákazníci,

vzhledem k povětrnostním podmínkám a výpadkům elektrické energie, mnoho našich vysílačů jede na baterie. Zálohovací doba provozu na baterie je cca 10 hodin. Na pár páteřních míst rozmistíme elektrocentrály, vozidla či náhradní baterie, ale nejsme schopni zajistit záložní napájení pro všechny vysílače.

Snažíme se udržet v chodu ty vysílače, ze kterých vede spoje do lokalit, kde ještě elektřina jde. Viz foto - vysílač u Dřínova. Koncové vysílače v lokalitách bez elektrické energie nebudeme zálohovat nad rámec kapacity baterií, protože drtivá většina zákazníků nemá doma záložní zdroj pro příjmací zařízení a router.

Jakmile dojde k obnovení dodávek elektrické energie, budeme se snažit vysílače zprovoznit. Je možné, že někde dojde vlivem větru k pootočení či i snad stržení antén, tam bude oprava trvat déle. V současné době takové situace nastala u spoje do Břešťan, zprovoznili jsme záložní trasu s nižší kapacitou.

Tento článek budeme průběžně aktualizovat.

Děkujeme za pochopení.

Aktualizace

Neděle 29.10

• 10:00 - Nefunkční vysílače: část pro Páleček, Pchery-Theodor, Tuchlovice, část pro Beřovice
• 10:10 - Vysílač pro část Podlešína bez energie, stejně tak vysílač na úřadě v Třebichovicích
• 10:20 - Odmlčel se vysílač pro Želenice. Monitoring ukazoval, že jel delší dobu na baterie.
• 11:00 - Podařilo se nám vyměnit poškozenou sektorovou anténu na Brožovského ulici ve Slaném na vysílači slany-vojencak2
• 11:30 - Pchery a Třebichovice jsou stále bez elektřiny, záložní zdroje zkolabovaly.
• 11:45 - Zapnuli jsme další elektrocentrálu pro vysílač u Zlonic. Napájí zejména naše servery a mikrovlnné spoje pro okolní obce.
• 12:45 - Díky softwarové úpravě se nám podařilo zprovoznit rozladěný páteřní spoj mezi slany-vitezna a slany-prazska. Doteď byl provoz veden po záložní trase o výrazně nižší kapacitě.
• 12:50 - Podobná úprava byla aplikována i na hlavní spoj do Břešťan. Rychlost do internetu obnovena na běžné hodnoty.
• 12:55 - V Poštovicích již došla energie v záložním zdroji. V obci stále nejde elektřina.
• 14:00 - V některých částech různých obcí je obnovována dodávka elektrické energie. Někdy však je náš vysílač ještě v té části, kde elektřina nejde. Vyčkejte prosím pár hodin.
• 15:40 - Kolabuje záložní zdroj na Velké Bučině, řešíme přistavení další elektrocentrály, protože na tento páteřní vysílač je připojeno vícero vysílačů.
• 15:50 - Celé Šlapánice mají obnovené napájení. Vysílače funkční.
• 17:00 - Potvrzujeme funkčnost připojení pro Páleček, Pchery, Pchery-Theodor a Třebichovice
• 17:45 - Jarpice, Horní Kamenice, Šlapanice a Vraný jsou funkční, ale jen přes záložní trasu. Internet bude pomalý.
• 18:00 - Obnoveno napájení pro Podlešín.
• 18:30 - Přistavena a zprovozněna další elektrocentrála, tentokráte pro Velkou Bučinu. Tím je zajištěno připojení pro Velvary a široké okolí.
• 18:40 - Vysílač v Budenicích je nefunkční, nefungují všechny fáze nebo došlo k selhání elektroinstalace v objektu. Ještě dnes zkontroluje technik.
• 18:45 - Ješín, Poštovice, Nabdín, Bradkovice, Želenice, Dřínov a Kmetiněves stále bez elektrické energie. Vysílač v Kmetiněvsi zatím stále drží na bateriích.
• 19:10 - Opraven záložní zdroj na vysílači pro Zlonice na zdravotním středisku. Vysílač fungoval, ale fungoval jen na baterie a nedobíjel. K selhání by došlo v průběhu několika hodin.
• 19:30 - Z médií máme informaci, že energetici budou pracovat i v noci. Takže prodlužujeme službu našich techniků, a budeme se pokoušet zprovoznit ještě další lokality. Případně i vyčkávat, zda se nějaké podaří energetikům zprovoznit, abychom zkontrolovali naše vysílače a případně jim pomohli v naběhnutí.
• 20:00 - Zprovozněn vysílač pro Budenice dočasným zapojením z funkční fáze elektrorozvodu.
• 20:10 - Máme potrvzené obnovení dodávky elektrické energie pro Velvary.
• 21:00 - Daří se nám aspoň trošku dosměrovat vadný spoj hlavní pro Horní Kamenici, během několika minut bude do něj puštěn provoz. Na plnou kapacitu to stačit nebude, ale rozhodně lepší než záloha. Čímž bude rozumně pořešeno Vraný, Jarpice, Budenice, Šlapanice a Horní Kamenice. Plné dosměrování proběhne za světla během zítřka.
• 21:30 - Co se dalo, to jsme zprovoznili. Jsou však stále obce bez elektřiny, tam nemá smysl nahozovat vysílač, pokud vysílá jen pro tu danou obci. Zítra pokračujeme v obnově a opravách.

Pondělí 30.10

• 08:45 - Ve Dřínově obnovena dodávka elektrické energie.
• 09:00 - Poštovice: Starosta sdělil, že elektrická energie bude fungovat nejspíš až v dnes večer kolem 18:00
• 09:05 - Želenice: Část obce, kde je vysílač a úřad stále bez elektrické energie.
• 09:15 - Velká Bučina: Elektřina již funguje, odpojujeme naší elektrocentrálu.
• 09:30 - Proběhla oprava zaměření antén na spoji do Zvoleněvse.
• 10:15 - Želenice: Přistavujeme elektrocentrálu, nevíme kdy bude pro část obce obnoveno dodání elektrické energie.
• 10:45 - Želenice: Běží díky elektrocentrála
• 11:00 - Probíhá definitivní oprava spoje mezi Dřínovem a Horní Kamenicí. Dotčené další lokality: Vraný, Jarpice, Šlapanice, Budenice. Provoz jede po záloze.
• 11:35 - Spoj doladěný, provoz puštěn.
• 14:00 - Poštovice: Potvrzený náběh elektřiny.
• 15:00 - Ledce: Na budově s naším vysílačem vítr trhá střechu a poškuzuje to naše kabelové vedení. Situaci řešíme.
• 16:00 - Část Želenic bude bez elektřiny až do zítřka. Elektrocentrála zajistí napájení.
• 16:50 - Ledce pořešeny. Síť je nyní v plně funkčním stavu. Některé sektorové antény mohou ýt mírně pootočené, avšak v rámci toleranci. Řádné dosměrování proběhne v průběhu týdne. Zítra ještě očekáváme obnovení napájení v Želenicích.
• 17:00 - Elektřina v Želenicích obnovena. Hurá! Síť se tedy dostává do normálního provozního režimu.