Září 2016 - problém v okolí Plynárenské ulice

Během druhého zářijového týdne se začaly objevovat a narůstat problémy s přenosem dat pro panelové domy v okolí Plynárenské ulice ve Slaném.

Potíže způsoboval vadný mikrovlnný systém zařízeních pracujících na frekvenci 17Ghz. I přesto, že jsme byli při investování do zvolené technologie ujišťováni o jeho kapacitě až 180Mbps a stabilních přenosech, tak v kritických dnech byla kapacita přenosu kolem 1Mbps. Tedy 180x nižší! Během týdne jsme se snažili upravit parametry v systému antén tak, abychom přiměli systém pracovat správně, ale běžné zásahy ani doporučení výrobce situaci nezlepšily.

Až během sobotního dne, díky zapojení dalších několika nových zařízení a strukturální změně v síti a pomocí důsledného analyzování, pracovního nasazení techniků a tzv. binomického půlení sítě, se nám podařilo připojit všechny domy správnou kapacitou.

Problém zřejmě způsobovaly 3 vadné jednotky, které se nám výše uvedeným postupem podařilo eliminovat. Každá z jednotek měla za následek přibližně 25% nárůst chybovosti a při odpojení jedné, tedy systém ztrátoval dál. Proto jsme si hned neuvědomili, že je ta jednotka vadná. Co však způsobilo poškození 3 různých zařízení je nám záhadou.

Problém je z pohledu zákazníků vyřešen, Musíme však nadále chování 17Ghz systému zkoumat a upravovit tak, abychom mohli tuto frekvenci využívat i do budoucna pro velmi rychlé připojení domů v síti.