Ze zákulisí: dvě roury do internetu

článek je z roku 2009 a veškeré informace jsou vztaženy k tomuto datu, od roku 2011 disponujeme 2x optickým napojením

První článek pravidelné série ze zákulísí sítě skvely.net, dnes na téma dvě roury do internetu .

Naše síť nedisponuje pouze jedním spojem od většího providera jak bývá u většiny lokálních providerů zvykem, ale máme dvě nezávislé připojení od různých providerů, vyvedených do různých lokalit. Jedno takové místo je slaný-ráj, kde končí mikrovlnný spoj od společnosti ha-vel a druhé novější se nachází kousek za Zloniciemi, kde jsme napojeni přímo optickým vláknem na společnost Dial Telecom.

Dvě napojení máme realizované proto, pokud by došlo na jednom místě k nějakému problému, tak jsme schopni dále poskytovat naše služby. Problémy, které máme na mysli, jsou například výpadek elektrické energie, porucha routeru nebo switchů, například po bouřce nebo selhání spoje od providera. Selhání providera způsobí třeba dlouhodobý výpadek elektřiny na Kladně co nastal na jaře 2008, nebo překopnuté optické vlákno na jaře 2009 apod. Je sice pravda, že tyto události nastávají zřídka, ale při množství zařízení přeci jenom někdy nastanou, my jsme na ně však připraveni. Laicky řečeno: Když se jedna roura ucpe nebo praskne, přiteče internet jinudy :)

Samozřejmě internet neumíme jen tak někde zkapalňovat a přenášet v kýblech a zákazníci, tedy vy, jste připojeni povětšinou bezdrátově do různých lokalit na různé antény, tudíž musíme zajistit, aby i v případě potížích v určitých místech (lokalitách), jsme byli schopni zajistit poskytování internetu. Proto je spojení mezi našimi hlavními místy, ale nejen mezi nimi, realizováno po několika trasách přes několik různých míst.

Přikládám obrázek propojení mezi hlavními místy, a můžete se podívat, že to zatím není úplně dokonalé, ale bohatě postačující, protože výpadek jednoho místa neznamená GAME OVER.

Z obrázku je patrné, že oba naši dodavatelé mají trasu od nás následně také zdvojenou. Podotýkám, že na obrázku nejsou všechny naše přístupové body (tečky), ale jen ty co se účastní na přenosu dat od obou našich providerů k Vám. Obrázek není o celkové struktuře naší sítě a je velmi zjednodušen.

Na závěr slíbím, že v příštích dílech si povíme úplně o něčem jiném, ale na otevřené téma zdvojování se v budoucnu opět někdy vrátím, stejně jako něco více o našich přístupových bodech.


Ze zákulisí: dvě roury do internetu
Ze zákulisí: naši pracovníci
Ze zákulisí: přístupové místo