Ze zákulisí: naši pracovníci

Dnes Vám přiblížím trošku práci celého našeho týmu, bez kterého by nebyl skvely.net takový, jaký je. A trošku si řekneme perličky našeho slangu :)

O fungování sítě se starají naše 3 mini oddělení, tedy technici, administrátoři a ostatní. Jelikož nejsme obrovská firma, náplň některých pracovníků, se v rámci oddělení prolíná.

Technici

Starají se o návrh a realizaci Vašeho připojení a také řeší problémy přímo u Vás. Samozřejmě jejich další náplní práce je také starost o naší síť. V našem týmu máme 3 techniky a další dva pracovníky z jiných oddělení, kteří technikům v případě vytížení zastoupí. Naši technici drží víkendové služby, aby v případě zjištěné závady na páteřní síti, nebyla závada až do pondělí bez řešení.

Citát:
Každé zařízení, které je staženo kvůli chybě, označíme tečkou a použijeme jej do nekritické části sítě. -po měsíci- Jéé, tenhle je generál.

Další pro nás již klasické hlášky techniků:
• Opingej mě. Při telefonním rozhovoru, kdy je technik u zákazníka, během testování spojení k zákazníkovi.
• Zařízení umřelo. Pokyn pro ostatní pracovníky, aby připravili zařízení na výměnu vadného kusu a následné řešení reklamace vadného.

Administrátoři

Dohlížejí na síť, navrhují úpravy sítě a serverů tak, aby kapacitně odpovídali požadavkům. Provádějí taktéž (vzdálené) testy na zákaznická zařízení a sesbírané informace předají technikům, aby jim urychlili nalezení a odstranění závady. Pomáhají taktéž vyřizovat telefonní požadavky zákazníků, protože administrátoři jsou zalezlí v kanceláři a jsou světloplaší :) A pokud nevíte jak administrátor vypadá, tak jsou to takový ti divní lidé, co koukají na velkém monitoru do černých obdélníků plných bílých písmenek. Naši administrátoři drží týdenní služby, tedy každý týden dohlíží na síť jiný člen týmu a řídí úpravy techniků na naší síti apod, popřípadě organizuje opravy po bouřkách apod.

Citáty:
• Máme tady nějakej funkční router?

Klasická příhoda:
V 17:00: Za chvíli jdu domů. V 21:30: Dá si někdo kafe?

Samostatná buňka :o)

Samostatná buňka jen pro to, že jsem nevěděl jak jednoho člena týmově pojmenovat. Má na starosti chod recepce, korespondenci, fakturaci, komunikaci se zákazníky, komunikaci s partnery apod. Možná by se dalo říci administrativa a obchod. Ale na pojmenování nezáleží. Stará se o to, aby od rána do večera, jste s námi mohli být v kontaktu osobně, telefonicky. Pracovníci taktéž drží víkendové služby na telefonu, abyste se k nám dovolali tehdy když to potřebujete a ne "kdy se nám to hodí". Samozřejmostí je také znalost základních, ale leckdy i odborných rad, nejen co dělat když ...

Nejčastější citáty:
• A restartoval jste zařízení? Opravdu, nejčastější poruchy se odstraní prostým restartem, i když jejich příčina není v chybě zařízení. Leckdy to způsobí výkyv v elektrické síti, nebo i potíže s počítačem.

Naše práce tím nekončí

Naše práce však výše uvedenou činností nekončí a velmi často diskutujeme o tom co jak zlepšit, někdy i díky Vašim podnětům. Také naši pracovníci se dále školí ve svém oboru, aby si neustále prohlubovali své znalosti a zkušenosti a tím mohli rychleji a efektivněji řešit Vaše požadavky.


Ze zákulisí: dvě roury do internetu
Ze zákulisí: naši pracovníci
Ze zákulisí: přístupové místo