Ze zákulisí: Přístupové místo

článek je z roku 2009 a veškeré informace jsou vztaženy k tomuto datu

Dnes si povíme více o tom, jak vypadá přístupové místo, tedy střecha, stožár apod, kde jsou umístěny naše vysílače. Jelikož je to problematika trošku komplexní, dnes ji ukážu na konkrétním přístupovém místě slany-zizkova. Jedná se o 10 patrový dům v Žižkově ulici ve Slaném.

Účel přístupového místa

Přístupové místo slany-zizkova, v našem slangu apčko slany-zizkova, slouží k distribuci internetu pro přibližně třetinu Slaného. Disponuje spoji do dalších, menších lokalit sloužících k distribuce, je zde také cca 8 antén pro přímé připojování zákazníků, a také slouží jako zakončení datových kabelů vedoucí přímo k zákazníkům v objektu.

Zálohování - jištění :)

Zálohovat musíme. Mikrovlnné trasy jsou zálohovány strukturou sítě, to znamená, že pokud by nám nějaká anténa / zařízení přestala správně fungovat, bude automaticky ze sítě vyřazena a provoz - tedy internet bude proudit do místa pomocí ostatních funkčních antén a zařízení. Konkrétně na slany-zizkova máme k dispozici 5 antén, které vedou do jiných lokalit (slany-raj, slany-vitezna, slany-doliky, slany-ckddoliky, smecno-urad). To znamená, že internet pro slany-zizkova přichází přes jednu z výše uvedených lokalit, přes kterou konkrétně, není pro zákazníky důležité a routery - tedy zařízení řídící provoz, sami vyhodnocují stav sítě a podle toho volí vhodně správny směr toku dat.

Zálohování však tímto nekončí. Je třeba zálohovat elektrickou energii. Určitě víte co se stane s počítačem když vám byť i jen na sekundu vypadne elektrická energie. Proto máme naše přístupové body vybaveny záložními zdroji, respektive spíš než záložními tak speciálními napájecími zdroji vlastní výroby , která nám umožní překlenout i 8 hodinové výpadky elektrické energie. Motivací bylo, aby přístupový bod dokázal plně fungovat i během plánovaných odstávek elektrické energie ze strany ČEZ bez našeho zásahu. Dále je možné k napájecímu systému kdykoliv připojit náhradní zdroj energie - elektrocentrála, další baterie, solární panel apod.. Pokud by však i přes tyto naše opatření došlo nakonec k selhání napájení, naše routery a zařízení by měli do 3 minut obnovit svoji funkci. U routerů je to díky speciálnímu námi vyvinutému softwaru.

Umístění antén

Správné umístění antén umožní lepší využití prostoru na střeše, sníží se vzájemné ovlivňování a pokud se navrhne dobře, tak antény nemusí být ani na první pohled tolik patrné. Při umísťování antén je však nutné dbát na to, aby byl anténní svod co nejkratší, tím zamezíme zbytečným ztrátám, pokud toto není možné, je třeba použít velmi kvalitní anténní kabely, které mají nízký útlum i při větších délkách.


Pro porovnání dávám k dispozici i historické foto někdy z přelomu roku 2006 a 2007.

Umístění aktivních prvků

Aktivní prvky se snažíme umístit do vnitřních prostor objektu ve stíněných skříních, aktivní zařízení příjmající signál z antény, zase co nejblíže k anténám. Samozřejmostí je důkladné uzemnění, které minimalizuje šanci na poškození zařízení při bouřkách či prudkých sněženích a deštích (statické výboje).

Vnitřní datová kabeláž je navrhnuta tak, aby zvládla gigabitové přenosy (1000 Mbit). Router i switche jsou vybaveny gigabitovými porty. Limitace přenosových rychlostí je pak dána jen kapacitou mikrovlnných spojů do ostatních lokalit a kapacitou spojení k zákazníkovi.

Trošku statistiky o slany-zizkova

Při úpravách - v podstatě celkové rekonstrukci našeho přístupového bodu, jsme spotřebovali • 900 metrů datového kabelu jen pro spojení mezi vysílači u antén a datovou skříní.
• Na anténní svody padlo 100 metrů anténního kabelu.
• Spotřeba celého komplexu díky našemu zdroji klesla ze 125W na 100W.

A ještě jedna foto perlička - takto to vypadá u datového rozvaděče při rekonstrukci během nepřetržitého provozu.


Ze zákulisí: dvě roury do internetu
Ze zákulisí: naši pracovníci
Ze zákulisí: přístupové místo